Informace o zpracování osobních údajů

  1. Zásady ochrany osobních údajů
  2. Zásady používání souborů cookies

Zásady ochrany osobních údajů (včetně obchodních nabídek a marketingových akcí)

V souvislosti se směrnicí EU č. 95/46/ES ze dne 24.10.1995 a nařízením 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27.04.2016, včetně dalších platných právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů, (dále jen GDPR), vydává společnost Matrace BEST s.r.o. se sídlem U Sokola 704, 503 01 Hradec Králové – Plotiště nad Labem, IČ: 288 13 588 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28801, která je správcem osobních údajů zákazníků e-shopu www.matrace-best.cz (dále jen správce), tuto informaci k ochraně osobních údajů. Správce zpracovává osobní údaje zákazníků bez jejich souhlasu za účelem vyřízení jejich objednávek, uzavření smlouvy, odeslání zboží a případného řešení reklamací, neboť tyto osobní údaje jsou pro správce nezbytné zejména pro splnění jeho smluvních povinností. Za účelem uvedeným v předcházejícím odstavci správce zpracovává osobní údaje zákazníků, představující jeho jméno, příjmení, adresu bydliště, fakturační adresu a adresu doručovací, e-mailovou adresu, telefon, IP adresu. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány jednak za účelem plnění shora uvedených smluvních povinností, a dále pro ochranu svých práv vyplývajících z právních předpisů a právem chráněných zájmů správce. Přístup k osobním údajům zákazníků má správce a jeho zaměstnanci řádně proškolení a seznámeni s pravidly ochrany osobních údajů. Správce zpracovává osobní údaje zákazníků, kteří je dobrovolně poskytli v souvislosti s jednáním o vyřízení jejich objednávek, a dále údaje z veřejně dostupných rejstříků a registrů. Osobní údaje zákazníků budou uchovávány pouze po dobu, po kterou existuje důvod k jejich uchovávání a po kterou je to povoleno nebo vyžadováno platnými právními předpisy České republiky. To znamená, že tyto osobní údaje budou uchovávány minimálně po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu se správcem a dalších 4 let po zániku smluvního vztahu, pro případ sporů vyplývajících z plnění dle příslušné objednávky zákazníků, či jiného právního důvodu. Zákazník má právo vědět, jaké osobní údaje v souvislosti s Vaší objednávkou zboží v e-shopu jsou zpracovávány, vyžádat si kopii těchto údajů a právo na přenositelnost vybraných údajů. Dále má právo nechat nesprávné osobní údaje opravit a v určitých případech právo požádat o výmaz osobních údajů (pokud však tyto osobní údaje nejsou nadále nezbytné pro shora uvedené plnění správce). Osobní údaje zákazníků jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou zajišťující vhodnou ochranu zpracování osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením. Správce předá osobní údaje orgánům dohledu a dalším státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena platným právním předpisem. Zpracováním osobních údajů zákazníků může správce pověřit třetí osobu, tzv. zpracovatele osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy, která zpracovatele zavazuje ke stejné míře ochrany osobních údajů, jakou poskytuje správce. Některé osobní údaje mohou být předány také dodavatelům zajišťující pro správce služby (dodání zásilek, marketingová sdělení, atd., přičemž seznam případných zpracovatelů osobních údajů lze najít na webových stránkách správce). Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo země EU. Zákazník má taktéž právo vznést připomínky a námitky v oblasti zpracování osobních údajů, a to jednak přímo ke správci a jednak na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zároveň Vás informujeme, že zasíláme Vaše osobní údaje a to e-mailovou adresu, číslo objednávky a produkt na portál Heureka.cz v rámci programu Ověřeno zákazníky, který pomáhá zlepšovat vaše služby za účelem vygenerování dotazníku spokojenosti s nákupem.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Pokud nesouhlasíte, aby Vaše údaje byly zasílány pro dotazník do Portálu Heureky.cz, tak objednávku neodesílejte a před odesláním objednávky zašlete na E-mail: matrace__at__matrace-best.cz,že se zpracováním osobních dat nesouhlasíte.

Matrace BEST s.r.o. užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení webových stránek www.matrace-best.cz. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti.

Matrace BEST s.r.o. zpracovává osobní údaje pro marketignové účely, reklamní účely a obchodní sdělení ohledně provedeného nákupu a prohlížení stránek.

Využíváme portály, programy a nástroje: Cookies, Favi online s.r.o., Biano s.r.o., Skrz.cz s.r.o., AdWords, Google, Google Analytics, Seznam, a.s., Sklik retargeting, Heureka Shopping s.r.o., Facebook.

Zároveň v případě zájmu zákazníka o nezasílání marketingových akcí, obchodních sdělení o produktech a službách správce nebo jeho obchodních partnerů, případně dalších třetích stran, prosíme o zaslání Vašeho výslovného nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů na email správce matrace__at__matrace-best.cz (dále též zvláštní souhlas). Pro tento zde specifikovaný účel zpracuje správce Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmením adresa bydliště a emailová adresa, telefon, případně údaje o transakční historii a bankovním účtu. V souvislosti s těmito Vámi poskytnutými osobními údaji může Vám správce, případně jeho obchodní partneři, adresovat cílené obchodní nabídky, případně mohou Vás oslovit v rámci marketingových výzkumů a analýz. Zákazník má právo kdykoliv souhlas kdykoliv odvolat, či podat námitku.

Zásady používání souborů cookies

Matrace BEST s.r.o. užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení webových stránek www.matrace-best.cz. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti.

Co jsou soubory cookies:

Za účelem zlepšení poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Informace, jak Google využívá soubory cookie naleznete zde.

Jaké soubory cookie používáme:

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. "session cookie" které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. "persistent cookie", které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie: Vydavatel/název cookie Typ Google Analytics Analytické, Trackingové Facebook Trackingové, Remarketingové Smartlook Trackingové

Jak odmítnout používání souborů cookie:

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách: Chrome

Firefox

Internet Explorer

Android

Výběr matrace dle:
Aktuality

Jste noční sova? Pak se asi dost vymykáte „normálu“, bojujete s běžnou …

Skolióza je jednou z nejčastěji se vyskytujících dětských onemocnění páteře. …

Kvalitní matrace od Matrace-BEST